BTR-60PB

 

BTR-60PB je kolový (8x8) obrněný transportér je v pořadí druhá modifikace BTR-60P. Má podobně jako první modifikace BTR-60PA pancéřovou stropní část a zesílené přední pancéřování., ale mimo to má ještě v první polovině korby umístěnou kuželovitou věžičku. Vozidlo má zabudovanou ochranu před ZHN a IČ pozorovací přístroje.
Věžička s kulometem je umístěná nad druhým párem kol, motor-převodový prostor v zadní části. Řidič a velitel sedí v přední části korby. Příslušníci roje vzadu a ke vstupu a výstupu používají boční poklopy na obou stranách korby mezi druhým a třetím kolem. Věžička má odměr 360° a kulomet má náměr v rozsahu od -5° do +30°.
Vozidlo je plně obojživelné, pohyb na vodě zajišťuje vodomet v zadní části korby.
Z BTR-60PB jsou odvozena různá velitelská, spojovací a dílenská vozidla, která jsou většinou zbavena výzbroje.

 

TTD:

Osádka......................................................2+14 (řidič, velitel+příslušníci roje)
Bojová hmotnost......................................10 300 kg
Rozměry-délka korby..................................7560 mm
             -šířka............................................2825 mm
             -výška...........................................2310 mm
             -světlá výška...................................475 mm
Výkon motoru.................................................2x67 kW
Měrný výkon.................................................13 kW/t
Maximální rychlost.........................................80 km/h
Maximální rychlost plavby..............................10 km/h
Maximální dojezd.........................................500 km
Zásoba paliva...............................................290 l
Překročivost....................................................2 m
Brodivost.....................................................plave
Výstupnost......................................................0.4 m
Maximální úhel stoupání.................................60 %
Maximální úhel bočního náklonu.....................40 %
Výzbroj-kulomet............................................14.5 mm KPVT
            -spřažený kulomet................................7.62 mm PKT